سیت و گاید سوپاپ (Valve Guide & Valve Seat)

سیت سوپاپ (Valve Seat) :

محل استقرار لبه سوپاپ بر سرسیلندر است.

در اثر کیپ شدن “سوپاپ” روی “سیت سوپاپ” ، گاز حاصل از انفجار نمی تواند از سوپاپ ها فرار کند، و راهی به جز عقب راندن پیستون نخواهد داشت.

سیت سوپاپ طوری طراحی و ساخته می شود تا بتواند باز و بسته شدن و ضربه های متوالی سوپاپ را تحمل کند و دچار خوردگی نشود. در صورتیکه سیت سوپاپ کار خود را درست انجام ندهد، کارایی موتور بشدت کاهش خواهد یافت.

 

گاید سوپاپ (Valve Guide) :

 

لوله استوانه ای است و مسیر رفت و برگشت سوپاپ را بصورت قائم نگاه می دارد، تا تماس سوپاپ و سیت آن کامل و بی نقص باشد و کمپرس نتواند از محفظه فرار کند.

 

دیگر وظایف گاید سوپاپ عبارتند از:

  • پیشگیری از لق شدن سوپاپ در جای خود و کاهش صدای موتور است.
  • کاسه نمدها روی گاید سوپاپ قرار می گیرند و از مکش روغن موتور به داخل محفظه احتراق جلوگیری می کنند.

 

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید